Trang chủ > Tin tức > Giao bồn 50m2 CO2 cho khách hàng ở miền Bắc

Giao bồn 50m2 CO2 cho khách hàng ở miền Bắc

- 24/11/2022 -

Bồn chứa CO2 lỏng, thể tích 50m3 giao tại nhà máy của khách hàng.

Mọi nhu cầu tư vấn về các sản phẩm thiết bị khí, vui lòng liên hệ Mr Thường: 0888 61 8787

Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice