Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Năm 2002, công ty TNHH khí công nghiệp Thành Đức Ltd. được thành lập.

Năm 2004, công ty Thành Đức bắt đầu sản xuất máy bơm đông lạnh, thiết bị hóa hơi và các thiết bị hỗ trợ liên quan khác;

Năm 2005, Thành Đức bắt đầu đặt chân vào thị trường tách khí Kaifeng của Trung Quốc;

Năm 2006, Công ty Thành Đức chuyển đến Khu công nghiệp Gaowan của thành phố Tân Hương, đánh dấu sự khởi đầu cho một doanh nghiệp định hướng sản xuất;

Năm 2009, sau khi nhận giấy phép sản xuất bồn áp suất A2, Công ty Thành Đức bắt đầu sản xuất bồn chứa chất lỏng lạnh của riêng mình;

Năm 2010, nhận giấy phép thiết kế bồn chứa lỏng áp suất, từ đó bắt đầu thiết kế sản phẩm của riêng mình;

Năm 2012, nhận được giấy phép thiết kế đường ống áp lực và giấy phép lắp đặt đường ống áp lực;

Năm 2013, công ty Thành Đức chuyển đến Khu công nghiệp, huyện Fengquan, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam;

Năm 2014, Công ty Thành Đức thành lập Bộ phận Đối Ngoại;

Năm 2015, bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam, đánh dấu sự cải thiện về chất lượng hoạt động thương mại nước ngoài của công ty;

Năm 2016, Công ty TNHH Thiết bị khí CN Thành Đức Tân Hương được đổi tên thành Công ty TNHH Thiết bị công nghệ năng lượng Thành Đức Tân Hương; để mở rộng thị trường bên ngoài, công ty thành lập công ty TNHH thương mại toàn cầu Thành Đức Tân Hương trong cùng một năm;

Năm 2017, Công ty Thành Đức Tân Hương đã hoàn thiện nhà máy sản xuất thứ hai, nhận được chứng chỉ ASME và thành lập công ty TNHH kĩ thuật Tấn Thành Tân Hương;

Năm 2018, công ty phát triển mạnh mẽ các loại bể chứa đáy phẳng, bể chứa ISO;

Trong thời gian tới chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc chăm chỉ, hướng tới một tương lại tươi sáng hơn nữa

Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice