Trang chủ > Sản phẩm > Hệ thống triết nạp
  • Hệ thống chiết nạp CO2

      ỐNG BƠM GA NHIỀU NHÁNH Áp suất thực (Mpa) 10 Áp suất lý thuyết (Mpa) 15 Môi chất CO2 lỏng Năng suất (m3/h) 100 ~ 200 Số lượng chai... Xem chi tiết
  • Hệ thống nạp chai

    Thông số kĩ thuật ỐNG BƠM GAS NHIỀU NHÁNH Áp suất thực (Mpa) 15 Áp suất lý thuyết (Mpa) 25 Môi chất N2 lỏng, O2 lỏng, Ar lỏng Năng suất... Xem chi tiết
Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice