Trang chủ > Tin tức > Công trình bể chứa lạnh đáy phẳng loại lớn

Công trình bể chứa lạnh đáy phẳng loại lớn

- 06/11/2018 -

Năm 2018, sản phẩm bể chứa đáy phẳng đầu tiên của công ty được hoàn thành, giúp công ty bước chân vào thị trường bể chứa lạnh đáy phẳng Trung Quốc
Tháng 4 năm 2018, công ty Thành Đức thuê các kĩ sư có kinh nghiệm, các nhân viên xây dựng và nhân viên chuyên nghiệp giám sát chặt chẽ các nguyên vật liệu được sử dụng, đảm bảo rằng tất cả đều là vật liệu chất lượng cao.
Kiểm soát quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc
Chúng tôi tin đây mới chỉ là khởi đầu, trong tương lai chúng tôi sẽ tạo ra nhiều loại bể chứa đáy phẳng nhiệt độ thấp loại lớn chất lượng cao hơn.


Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice