Trang chủ > Tin tức > Lắp đặt trạm nạp LNG

Lắp đặt trạm nạp LNG

- 13/11/2018 -

Trạm nạp LNG kích thước lớn được lắp đặt tại Tân Hương, Trung Quốc. Đây là một dự án rất quan trọng mà CNCD đã thực hiện. Dự án hoàn thành vào ngày 03 tháng 05 năm 2018.


Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice