Trang chủ > Sản phẩm > Bồn chứa LNG > Hệ thống cấp khí NG nhiệt lượng 500mmBTU/ngày

Hệ thống cấp khí NG nhiệt lượng 500mmBTU/ngày

- 05/04/2022 -

Đánh giá lượng khí sử dụng từ nhiệt lượng

Đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng 500mmBTU/ ngày, ngày làm việc 12 tiếng, tính toán như sau:

Theo tính toán quy đổi giữa khí NG và các nhiên liệu khác:

1mmBTU = 24- 29scf

1mmBTU = 24m3 NG

1m3 LNG = 600m3 NG (dùng cho lò đốt, nung gạch, gốm sứ)

Hệ thống cấp 500mmBTU x 24 = 12000m3 NG : 12(h) = 1000m3 NG

  • Lượng khí hóa tối đa 1 giờ: 1000 m3, cho ra 1000:600 = 1,67m3 LNG/h
  • Với 12 tiếng/ngày: 12×1,67 = 20,04 m3 LNG/ngày
  • Bồn chứa 50m3 cần đổ 2 ngày/lần

Danh sách thiết bị cơ bản

Tên thiết bị Quy cách
Bồn chứa LNG cách nhiệt chân không 2 lớp 50m3
Bộ thiết bị hóa khí LNG 1000m3
Thiết bị tăng áp xe bồn 300m3

Ý kiến chung

  • Tính toán trên phù hợp với trường hợp trạm cấp NG cách tổng kho dưới 200km để tiết kiệm chi phí.
  • Trong trường hợp trạm cấp NG cách tổng kho trên 200km hoặc không đủ số lượng xe vận chuyển, khuyến nghị tăng khả năng tồn trữ bằng cách sử dụng 2 bồn 50m3 hoặc 1 bồn 100m3  Nguồn: lng.vn
Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice