Trang chủ > Tin tức > Giao bồn chứa khí hóa lỏng 20m3 cho khách hàng

Giao bồn chứa khí hóa lỏng 20m3 cho khách hàng

- 30/11/2022 -

Tiếp tục giao bồn chứa khí hóa lỏng 20m3 phục vụ nhu cầu sản xuất của khách hàng.

Mọi nhu cầu tư vấn về các sản phẩm thiết bị khí, vui lòng liên hệ Mr Thường: 0888 61 8787

Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice