Trang chủ > Tin tức > Hoàn thành dự án lắp đặt và hoạt động thử nghiệm trạm chiết nạp ở Thái Lan

Hoàn thành dự án lắp đặt và hoạt động thử nghiệm trạm chiết nạp ở Thái Lan

- 06/11/2018 -

Ngày 3 tháng 10 năm 2018, quản lí bộ phận sau bán hàng của công ty Thanh Đức đã đến Thái Lại để lắp đặt và kiểm tra hệ thống trạm nạp cho khách hàng. Ngày 15 cùng tháng, hoàn thành và chạy thử nghiệm sản phẩm.Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice