Trang chủ > Tin tức > Thành công nghiệm thu bồn chứa lỏng

Thành công nghiệm thu bồn chứa lỏng

- 06/11/2018 -

Từ ngày 15 tháng 12 năm 2014 ra mắt sản phẩm thử nghiệm bồn chứa áp lực bằng thép không gỉ, công ty chúng tôi đã hợp tác với trung tâm nghiên cứu an toàn thiết bị đặc biệt của đại học ZhengZhou. Sau hơn 3 năm cuối cùng cũng hoàn tất các thủ tục vào tháng 5 năm 2018. Ngày 10 tháng 7, bồn chứa đã qua thử nghiệm của trung tâm Giám sát và kiểm tra chất lượng Bồn chứa lạnh Quốc gia (Số chứng nhận: TS7610042-2018-022)và trở thành bồn chứa tiêu chuẩn đầu tiên trong ngành sản phẩm này của công ty. Trong tương lai, chúng tôi sẽ sử dụng mẫu tiêu chuẩn này để sản xuất. Ước tính chi phí nguyên vật liệu hàng năm có thể giảm đến gần 1 triệu nhân dân tệ.

Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice