Trang chủ > Tin tức > CNCD cấp bồn trữ LCO2 cho khách hàng tại Hà Nội

CNCD cấp bồn trữ LCO2 cho khách hàng tại Hà Nội

- 02/07/2020 -

Ngày 30/06/2020, CNCD bàn giao thành công bồn chứa khí CO2 hóa lỏng với đường kính nhỏ cho khách hàng đặt theo yêu cầu tại Hà Nội !!

CNCD Việt Nam trân trọng cảm ơn và hy vọng được tiếp tục hợp tác cùng Quý công ty trong tương lai!

Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice