Trang chủ > Tin tức > Bồn MicroBulk chứa Oxy giao cho bệnh viện tại Bình Dương và Hồ Chí Minh

Bồn MicroBulk chứa Oxy giao cho bệnh viện tại Bình Dương và Hồ Chí Minh

- 25/08/2021 -

Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021, hưởng ứng phòng chống Covid 19 của chính phủ, CNCD đã cung cấp hơn 30 bồn chứa MicroBulk 5m3 gấp về các bệnh viện dã chiến ở Hồ Chí Minh và Bình Dương, hỗ trợ công tác cứu chữa cho bệnh nhân mắc COVID-19

Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice