Bơm lỏng

- 04/07/2020 -
Môi chất LO2, LN2, LAr
Quy cách Nằm ngang, Piston
Lưu lượng (L/h) 100 – 1000
Áp suất đầu vào (MPa) 0.02 – 2.5
Áp suất đầu ra lớn nhất (MPa) 16.5
Nguồn điện Ba pha, 380V, 50Hz

Bài viết khác

Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice