Trang chủ > Sản phẩm > Microbulk Tank > Microbulk Tank

Microbulk Tank

- 03/07/2020 -

Môi chất: LN2, LO2, LAr

Áp suất làm việc: 0.8 – 1.6MPa

Thể tích thực tế: 3 – 5m3

Có thể thiết kế theo nhu cầu của khách hàng

 

Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice