Trang chủ > Bình chứa Ni-tơ lỏng
 • Bình Chứa Ni-Tơ Lỏng YDS-50B

  Thông số kĩ thuật –         Model: YDS-50B –         Dung tích: 50 lit –         Khối lượng bình rỗng: 19.5 kg –         Đường kính cổ bình: 50 mm –         Đường kính bình: 495... Xem chi tiết
 • Bình Chứa Ni-Tơ Lỏng YDS-35B

  Thông số kĩ thuật –         Model: YDS-35B –         Dung tích: 35 lit –         Khối lượng bình rỗng: 15.8 kg –         Đường kính cổ bình: 50 mm –         Đường kính bình: 435... Xem chi tiết
 • Bình Chứa Ni-Tơ Lỏng YDS-35

  Thông số kĩ thuật –         Model: YDS-35 –         Dung tích: 35 lit –         Khối lượng bình rỗng: 15.3 kg –         Đường kính cổ bình: 50 mm –         Đường kính bình: 435... Xem chi tiết
 • Bình Chứa Ni-Tơ Lỏng YDS-30B

  Thông số kĩ thuật –         Model: YDS-30B –         Dung tích: 30 lit –         Khối lượng bình rỗng: 14.5 kg –         Đường kính cổ bình: 50 mm –         Đường kính bình: 435... Xem chi tiết
 • Bình Chứa Ni-Tơ Lỏng YDS-30

  Thông số kĩ thuật –         Model: YDS-30 –         Dung tích: 30 lit –         Khối lượng bình rỗng: 14 kg –         Đường kính cổ bình: 50 mm –         Đường kính bình: 435... Xem chi tiết
 • Bình Chứa Ni-Tơ Lỏng YDS-20

  Thông số kĩ thuật –         Model: YDS-20 –         Dung tích: 20 lit –         Khối lượng bình rỗng: 8.6 kg –         Đường kính cổ bình: 50 mm –         Đường kính bình: 360... Xem chi tiết
 • Bình Chứa Ni-Tơ Lỏng YDS-15

  Thông số kĩ thuật –         Model: YDS-15 –         Dung tích: 15 lit –         Khối lượng bình rỗng: 8.1 kg –         Đường kính cổ bình: 50 mm –         Đường kính bình: 360... Xem chi tiết
 • Bình Chứa Ni-Tơ Lỏng YDS-10B

  Thông số kĩ thuật –         Model: YDS-10B –         Dung tích: 10 lit –         Khối lượng bình rỗng: 5.8 kg –         Đường kính cổ bình: 50 mm –         Đường kính bình: 300... Xem chi tiết
 • Bình Chứa Ni-Tơ Lỏng YDS-10

  Thông số kĩ thuật –         Model: YDS-10 –         Dung tích: 10 lit –         Khối lượng bình rỗng: 5.4 kg –         Đường kính cổ bình: 50 mm –         Đường kính bình: 300... Xem chi tiết
 • Bình Chứa Ni-tơ Lỏng YDS – 6

  Thông số kĩ thuật –         Model: YDS-6 –         Dung tích: 6 lit –         Khối lượng bình rỗng: 5 kg –         Đường kính cổ bình: 50 mm –         Đường kính bình: 300... Xem chi tiết
 • Bình Chứa Ni-tơ Lỏng YDS – 3

  Thông số kĩ thuật –         Model: YDS-3 –         Dung tích: 3 lit –         Khối lượng bình rỗng: 3.2 kg –         Đường kính cổ bình: 50 mm –         Đường kính bình: 220... Xem chi tiết
 • Bình Chứa Ni-Tơ Lỏng YDS-2-35

  Thông số kĩ thuật –         Model: YDS-2-35 –         Dung tích: 2 lit –         Khối lượng bình rỗng: 2.8 kg –         Đường kính cổ bình: 35 mm –         Đường kính bình: 220... Xem chi tiết
Follow us : facebook Twitter Linkedin Pinterest GooglePlus

Notice
×
Notice